• daikin_emura_pompa_ciepla
  1. 1

Pompy ciepła

Pompy ciepła to urządzenia służące w głównej mierze, do ogrzewania budynków oraz podgrzewania ciepłej wody do bieżącego użytkowania. Ich funkcjonowanie polega na wykorzystywaniu ciepła powstałego na skutek przemian termodynamicznych, które przepompowuje się ze źródła o niższej temperaturze do miejsc przeznaczenia.

W praktyce oznacza to, że pompy ciepła mają za zadanie obniżenie nakładów termicznych niezbędnych do podgrzania medium (powietrze, woda) do żądanej finalnie temperatury.

Źródłem o niższej temperaturze (dolnym), z którego pompa czerpie ciepło może być grunt, woda lub powietrze. Pompa ciepła dostarcza ciepło do źródła górnego jakim również jest woda lub powietrze krążące w instalacji grzewczej zamontowanej w pomieszczeniach mieszkalnych lub produkcyjnych. Jednym słowem pompa ciepła nie wytwarza ciepła tylko je przesyła z dolnego źródła, gdzie je pozyskuje, do górnego, gdzie z ciepła już się korzysta. Aby pompa ciepła mogła pracować potrzebuje zasilania energią elektryczną, jednak potrzebuje jej bardzo niewiele stąd same koszty użytkowania są stosunkowo nieduże.

Pompa ciepła powietrze-powietrze czyli klimatyzator

Wybór pompy do pozyskiwania ciepła zależy przede wszystkim od dolnego źródła ciepła, czyli techniki pozyskiwania ciepła. Tym samym zależy też od rozmiaru działki i rodzaju gruntu jaki występuje pod nieruchomością, ale też od cech klimatu lokalizacji w której pompa będzie pracować. Najprostszym rodzajem pompy ciepła stosowanym coraz częściej są klimatyzatory, dla których źródłem dolnym ciepła jest powietrze. Pompa ciepła typu powietrze-powietrze najlepiej się sprawdza wszędzie tam, gdzie klimat jest mocno umiarkowany. Wówczas taka pompa pracuje naprawdę ekonomicznie. Sytuacja ulega pogorszeniu, gdy przychodzą siarczyste mrozy a pompa zużywa więcej energii elektrycznej niezbędnej do wytworzenia tej samej co zwykle ilości ciepła. Podczas wielkich mrozów dodatkowo system uruchamia specjalnie wbudowaną wewnątrz pompy grzałkę elektryczną po to, żeby ta nie uległa uszkodzeniu. Niemniej i tak licząc średnio, koszt ogrzewania pompą powietrze-powietrze jest niższy co najmniej o połowę od ogrzewania grzejnikami elektrycznymi.

Pompy ciepła powietrze-powietrze doskonale nadają się do każdego układu pomieszczeń. Zimą ciepłe powietrze dogrzewa cały dom, a w upalne lato można wprowadzić do wnętrza nawiew schłodzonego powietrza, które obniży temperaturę w pomieszczeniach.

© 2018 Euronom. All Rights Reserved.